Nyelv Nyelv
magyar (Magyarország) English (United States) Deutsch (Deutschland)
 
MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

A kórház felső- és középszintű vezetése, valamint minden munkatársa ezen nyilatkozatban kívánja a minőség javítására irányuló elkötelezettségét megerősíteni.
 

A vezetőség kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a kórház fokozatos bevezetéssel a teljes működésében megvalósítja a minőségirányítás MSZ EN ISO 9001:2009 nemzetközi szabványra alapozott rendszerét, valamint a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) alkalmazását és a továbbiakban biztosítani kívánja annak folyamatos működését, továbbfejlesztését.

A felső vezetés a munkatársak széles körének bevonásával meghatározta a Budai Irgalmasrendi Kórház küldetését (misszió), jövőképét (vízió) és azonosította a kulcsfontosságú folyamatokat.

A minőségpolitikánk összhangban áll a felső vezetőség által a Kórház jövőjéről kialakított képpel és stratégiával.

A minőségpolitika megfelel a kórház céljainak, tartalmazza a követelmények teljesítését és a vezetőség elkötelezett a minőségmenedzsment rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése mellett, és az erőforrásokat rendelkezésre bocsátja.

Intézményünk legfőbb céljának tekinti a gyógyítás, oktatás, kutatás hármas feladatának teljesítését – betegeink és családtagjaik megelégedésének elérésére.

Elsődleges feladatunk, hogy a betegeket, tudásunk legjavát adva, a legrövidebb idő alatt, a legszeretetteljesebb körülmények között gyógyítsuk.

Korszerű módszerekkel oktatjuk az orvostudományt, betegápolást és lelkigondozást graduális és posztgraduális szinten, hallgatóink mind magasabb szakmai tudásának elérése érdekében.

Tudományos kutatói tevékenységünk betegközpontú, klinikai problémákhoz kapcsolódik, melyek évtizedek óta bizonyítottan hozzájárulnak az orvostudomány fejlődéséhez.

Hatékony működésünk érdekében biztosítjuk:

 • Átgondolt, szabályozott körülmények között végezzük feladatainkat.
 • Az orvostudomány fejlődését nyomonkövetve, folyamatosan fejlesztjük tevékenységeinket, amit a gyógyászati termékek naprakész ismerete, illetve a nemzetközi és hazai szakmai kollégiumok tapasztalatai is biztosítanak számunkra.
 • Feladataink elvégzéséhez biztosítjuk a megfelelő humán (gyógyítási, ápolási személyzet), és infrastrukturális erőforrásokat (eszközök, műszerek, gépek).
 • Hogy egészségügyi ellátásunk mind magasabb színvonalú legyen, igyekszünk a környezeti feltételeken javítani.
 • Biztosítjuk betegeink és hozzátartozóik számára a szükséges, hozzáférhető, kielégítő információt, visszajelzést.
 • Betartjuk a szolgáltatásainkra és működésünkre vonatkozó jogszabályok, előírások követelményeit.
 • Biztosítjuk a minőségirányítási rendszer fejlesztésének személyi és tárgyi feltételeit.

Kitűzött céljaink megvalósítását elkötelezett, munkájukra igényes munkatársaink szavatolják, akik minőségirányítási rendszerünk által előírt szakképzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, emellett fogékonyak az új ismeretek elsajátítására és a folyamatos fejlődésre.

A minőségpolitika megvalósítása érdekében a vezetőség minőségcélokat tűzött ki és rendszeresen átvizsgálja azokat, valamint gondoskodik arról, hogy azokat a szervezeten belül a munkatársak megismerjék és megértsék.

Minőségi céljaink:

 • Integrált minőségirányítási rendszer bevezetése az MSZ EN ISO 9001:2009, szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) követelményeinek alkalmazása, a rendszer eredményeinek folyamatos mérése, értékelése és a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztése.
 • A jó minőség érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az egészségügyi vizsgálatokra, beavatkozásokra azok értékelésére az eredmény megbízhatóságára, figyelembe véve a hatékonyság és gazdaságosság szempontjait is.
 • A páciens és valamennyi érdekelt fél igényeinek és elvárásainak megfelelő megismerése, az igények minél magasabb szinten történő kielégítésre, (elégedettségi vizsgálatokkal). A betegelégedettség tervezett mérése, a felmérés alapján hatékony intézkedések meghozatala a betegelégedettség növelésére.
 • A biztonságos adat, és információ-kezelés, infrastruktúra, munkakörnyezet és pénzügyi- erőforrások folyamatos fejlesztése.
 • A munkatársak oktatásának, képzésének folyamatos biztosítása, a karriergondozás bevezetése.
 • Munkatársaink egyéni ötleteit, szándékaik érvényre jutását, juttatását segítjük.
 • A szakmai munka feltételeinek folyamatos biztosítása és a színvonal emelése.
 • Munkatársi elégedettségmérés bevezetése és az információk hatékony felhasználása a munkakörnyezet és munkatársaink közérzetének javításában.

A megbízható, hatékony, egyenletesen magas szintű egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a kórházi- és járóbeteg ellátás, valamint a gondozói munka minden területére kiterjedő integrált minőségirányítási rendszert vezetünk be, és működtetünk. Integrált minőségirányítási rendszerünknek az, MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a MEES követelményeinek meg kell felelnie. E megfelelést tanúsítás megszerzésével bizonyítjuk.

A fenti minőségpolitikai nyilatkozatot magunkénak érezzük, tartalmával azonosulunk.

Kapcsolat

Levelezési cím:
1023 Budapest,
Pf.: 98.
Főépület címe:
1027 Budapest,
Frankel Leó út 17-19.

Telefon:
+36 14388400
+36 14388500