magyar (Magyarország) English (United States) Deutsch (Deutschland)

Kapcsolat

1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
Telefon:
+36-1-438-8400
+36-1-438-8500
Fax: +36-1-212-5378

A Budai Irgalmasrendi Kórház képalkotó eszközeinek energiamegtakarítás céljából történő cseréje

A Budai Irgalmasrendi Kórház mintegy 841 millió forint európai uniós támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretében. A fejlesztés során az intézmény képalkotó eszközei kerülnek lecserélésre, amelyek átlagéletkora több mint 18 év.

Épületenergetikai korszerűsítés KEOP-5.5.0/B/12-2013-0190

A Betegápoló Irgalmas Rend az energetikai fejlesztés során a Budai Irgalmas Kórház Árpád Fejedelem úti épületegyüttesének korszerűsítését valósította meg energetikai szempontból. A projekt „Betegápoló Irgalmas Rend Budapest, Árpád Fejedelem út 7. és Frankel Leó út 31-33. szám alatti kórház épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati felhívás alapján nyert 499,9 millió forint vissza nem térítendő támogatást.

Épületenergetikai korszerűsítés KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0193

A Betegápoló Irgalmas Rend az energetikai fejlesztés során a Budai Irgalmas Kórház Frankel Leó úti épületegyüttesének komplex korszerűsítését valósította meg energetikai szempontból. A projekt „Betegápoló Irgalmas Rend Frankel Leó út 17-19. szám alatti kórház épületének komplex energetikai fejlesztése” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati felhívás alapján nyert 498,98 millió forint vissza nem térítendő támogatást.

Irgalmasrendi kórházsátor a Szerzetesek tere rendezvényen

Kórházsátorral volt jelen a Betegápoló Irgalmasrend a Szerzetesek tere című rendezvényen.

Veli bej kávéházi Esték - A zene mindenkié

A zene mindenkié címmel október 28-án koncert zajlott a Betegápoló Irgalmasrend évadnyitó rendezvényén, a megszokott helyszínen, a Budai Irgalmasrendi Kórház aulájában.

Főigazgatói beköszöntő

Kedves Látogatónk!

A Budai Ir­gal­mas­ren­di Kór­ház 210 éve, 1806-ban tör­tént a­la­pí­tá­sa óta szol­gál­ja az or­szág min­den ré­szé­ről ide ér­ke­ző be­te­gek gyó­gyu­lá­sát. In­téz­mé­nyünk­ben é­ven­te nagy­ság­ren­di­leg 350 000 be­teg­ta­lál­ko­zás tör­té­nik. A 309 ak­tív, 40 kró­ni­kus és 135 re­ha­bi­li­tá­ci­ós á­gyon, 40 szak­ren­de­lé­sün­kön 120 or­vos és 450 fő szak­sze­mély­zet se­gít­sé­gé­vel zaj­lik az el­lá­tás.

Budai Gránátalma Patika

Nyitva tartás:

hétfő–péntek: 8:00-16:00

Tovább »

A Gránátalma Patika történetéből

Az első hazai irgalmasrendi gyógyszertár a budai Szent István királyról nevezett irgalmasrendi konvent és kórház megépítése után, 1815-ben királyi engedéllyel nyílt meg.

Még több történet »

Nyitva tartás:

6:00-12:00 és 15:00-21:00

Technikai szünet 12:00 -15:00

Tovább »