magyar (Magyarország) English (United States) Deutsch (Deutschland)

Kapcsolat

1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
Telefon:
+36-1-438-8400
+36-1-438-8500
Fax: +36-1-212-5378

KÉRDŐÍV BETEGEINKNEK - Allergiás betegek életminőségének felmérése

Kedves Betegünk! Kedves Családtagok ! Hazánkban is egyre többeket érint az allergiás megbetegedés. A Budai Irgalmasrendi Kórház Allergológiai és Immunológiai osztálya és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szociológia Tanszékének közös kutatásában arra szeretnénk választ kapni, hogy az allergiával küzdő betegek életminőségét, életmódját mennyiben változtatta meg allergiás megbetegedésük.

Betegek világnapja 2015

Kórházunkban hagyományosan megemlékeztünk a Betegek világnapjáról, és ezen a napon megkülönböztetetten imádkoztunk betegeinkért.

Együttműködés az Evangélikus Egyházzal - 2014. október 10.

Együttműködés jött létre a Betegápoló Irgalmasrend és az Evangélikus Egyház között. Október 10-én a Budai Irgalmasrendi Kórházban Kozma Imre atya és Gáncs Péter evangélikus püspök írták alá a szerződést.

Semmelweis-nap 2014

Kórházunkban június 30-án tartottunk megemlékezést az egészségügy napja alkalmából.

Főigazgatói beköszöntő

Kedves Látogatónk!

A Budai Ir­gal­mas­ren­di Kór­ház több mint 200 éve, 1806-ban tör­tént a­la­pí­tá­sa óta szol­gál­ja az or­szág min­den ré­szé­ről ide ér­ke­ző be­te­gek gyó­gyu­lá­sát. In­téz­mé­nyünk­ben é­ven­te nagy­ság­ren­di­leg 350 000 be­teg­ta­lál­ko­zás tör­té­nik. A 292 ak­tív, 30 kró­ni­kus és 155 re­ha­bi­li­tá­ci­ós á­gyon, 40 szak­ren­de­lé­sün­kön 120 or­vos és 450 fő szak­sze­mély­zet se­gít­sé­gé­vel zaj­lik az el­lá­tás.

Budai Gránátalma Patika

Nyitva tartás:

hétfő–péntek: 8:00-16:00

Tovább »

Irgalmasok Veli bej Fürdője

1023 Budapest
Árpád fejedelem útja 7.

Tovább »